วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

วัยรุ่น วัยเรียน

วัยรุ่น  

      การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยอันควรจริงหรือ
ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าการเรียนรู้ของวัยรุ่นนั้นมีความเกินขอบเขต
    การแต่งกาย
    การแสดงออก
    การปล่อยเนื้อปล่อยตัว
    การเที่ยวการคืน
    การควงคู่
    การมีความรัก

วัยรุ่นสมัยใหม่


คุณเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่แบบไหน

วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นคนเปิดเผย
วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นคนจริงใจ
วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นคนซื่อตรง
หรือ

วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นคนลอกลวง
วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นคนเปิดโกหก
วัยรุ่นทุกวันนี้เป็นคนปิดบังอำพราง

ปัญหาของวัยรุ่นอยู่ที่ไไหน

คุณเป็นคนแบบไหน
ของวัยรุ่น.........


ปัญหาของวัยรุ่นอยู่ที่ไไหน

อยู่ที่ว่าความต้องการ................
หรือ
อยู่ที่ว่าต้องการเรียนรู้
อยู่ที่ว่าความอยากลองสิ่งใหม่ๆ
อยู่ที่ว่าทำตามเลียนแบบแฟร์ชั่น
อยู่ที่ว่า....................................................

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2555

เด็กใจกล้า

เด็กวัยละอ่อนจริงหรือ

เด็กทุกวันนี้ใจกล้าเกินวัยในเรื่องที่ผิดๆ
เด็กทุกวันนี้ใจกล้าที่จะเปิดเผยตัวเอง
เด็กทุกวันนี้ใจกล้าที่จะนุ่งน้อย  ห่มน้อย
เด็กทุกวันนี้ใจกล้าที่จะโชว์สัดส่วนทรวดทรง
เด็กทุกวันนี้ใจกล้าที่จะลอง  ในวัยที่ไม่สมควรลอง
เด็กทุกวันนี้ใจกล้าที่จะทำ  ในวัยที่ไม่สมควรทำเด็กใจแตก  กล้าที่จะโชว์สัดส่วนทรวดทรงองเอว

วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2555

เด็กใจแตก

เด็กใจแตก
คุณเป็นเด็กใจแตกหรือเปล่า
การที่คนเราจะทำอะไรสักอย่างบางทีรู้อยู่แก่ใจ     แต่บางทีก็ไม่รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่แก่ใจ
คุณเป็นเด็กใจแตกประเภทไหน
คุณเป็นคนใจแตกเพื่อตอบสนองตามอารมณ์
เป็นไปเพื่อความสุขเพียงชั่ววูบเดียวเท่านั้น
เป็นไปเพื่อความต้องการอยากลอง
เป็นไปเพื่อหาสิ่งใหม่ใส่ตัว
เป็นไปเพื่ออวดเพื่อน
เป็นไปเพื่ออวดคนโน้นทีคนนี้ที
หรือ
เป็นไปเพื่อรู้เท่าไม่ถึงการณ์